Nyilatkozat

A Gilányi & Magos Professional Design Kft. (továbbiakban Szolgáltató) bármely, a honlap használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Szolgáltatónak, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató azokat nyilvántartsa és kezelje. A Szolgáltatónak eljuttatott írásbeli kérelemmel (e-mail) lehetősége van adatainak töröltetésére. A Szolgáltató az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel: látogatottsági statisztikák összeállítása és elemzése tájékoztatás nyújtása új termékekről és szolgáltatásokról, tájékoztatás nyújtása különböző akciókról, reklamációk és visszajelzések kezelése. A weboldalakon feltüntetett minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt áll. Ennek megfelelően azok bármilyen formában történő felhasználása, kizárólag a Szolgáltató kifejezett, erre vonatkozó engedélyével lehetséges. A weboldalakon megjelenő – a saját weboldalon kívül eső – oldalakra mutató linkekért, az azok által elérhető oldalak tartalmáért a Szolgáltató sem erkölcsi, sem anyagi felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatból, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarból, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkezik, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. A weboldalakon keresztül a Szolgáltató részére eljuttatott bármely nem személyes adatokat érintő információ, írás, vélemény a Szolgáltató birtokába kerül és azt felhasználhatja. A Szolgáltató az Interneten keresztül számukra eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésükre.